Công Ty TNHH Minh Huệ

Mã số thuế:
Địa chỉ: Cần Thơ, Vietnam, Quận Thốt Nốt, Cần Thơ, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

GPKD: , ngày cấp 11-01-2006

Ngày hoạt động: 2006-01-20

Giám đốc:

Kế toán:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Minh Huệ

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Minh Huệ và tên đăng ký là Công Ty TNHH Minh Huệ, đã hoạt động hơn 16 năm trong lĩnh vực kinh tế Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa. Giám đốc: Ô/B. Nguyễn Thị Kim Huệ . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Cần Thơ, Vietnam, Quận Thốt Nốt, Cần Thơ, Việt Nam. Điện thoại: