Doanh Nghiệp Tư Nhân Vận Tải Thủy Bộ Trần Thống Nhất

Mã số thuế:
Địa chỉ: Khu vực Phụng Thạnh 1, Phường Thốt Nốt, Quận Thốt Nốt, Cần Thơ, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

GPKD: , ngày cấp 22-07-2014

Ngày hoạt động: 2014-08-01

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Doanh Nghiệp Tư Nhân Vận Tải Thủy Bộ Trần Thống Nhất

Ngành nghề kinh tế

  • Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

Giới thiệu doanh nghiệp

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vận Tải Thủy Bộ Trần Thống Nhất và tên đăng ký là Doanh Nghiệp Tư Nhân Vận Tải Thủy Bộ Trần Thống Nhất, đã hoạt động hơn 8 năm trong lĩnh vực kinh tế Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa. Giám đốc: Ô/B. Trần Thống Nhất . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Khu vực Phụng Thạnh 1, Phường Thốt Nốt, Quận Thốt Nốt, Cần Thơ, Việt Nam. Điện thoại: