Công Ty TNHH Thương Mại Xăng Dầu Thành Thắng

Mã số thuế:
Địa chỉ: Số 1, đường 23 tháng 4, Phường Phước Hội, Thị xã La Gi, Bình Thuận, Việt Nam

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2017-04-05

Chủ tịch công ty kiêm giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Thương Mại Xăng Dầu Thành Thắng

Ngành nghề kinh tế

  • Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
  • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
  • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
  • Trồng cây lâu năm khác
  • Trồng rừng và chăm sóc rừng
  • Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Thương Mại Xăng Dầu Thành Thắng và tên đăng ký là Công Ty TNHH Thương Mại Xăng Dầu Thành Thắng, đã hoạt động hơn 7 năm trong lĩnh vực kinh tế Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Với vốn điều lệ 1.000.000.000đ. Chủ tịch công ty kiêm giám đốc: (Ông) Phan Thành Thắng , công ty hiện đang hoạt động trong nhiều ngành kinh tế Việt Nam. Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Số 1, đường 23 tháng 4, Phường Phước Hội, Thị xã La Gi, Bình Thuận, Việt Nam.