Công Ty TNHH Thương Mại Xăng Dầu Thắng Vân

Mã số thuế:
Địa chỉ: Bến Chương Dương, Phường Phước Lộc, Thị xã La Gi, Bình Thuận, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Tên giao dịch:

Ngày hoạt động: 2019-09-17

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Thương Mại Xăng Dầu Thắng Vân

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Thương Mại Xăng Dầu Thắng Vân có tên giao dịch XDTV và tên đăng ký là Công Ty TNHH Thương Mại Xăng Dầu Thắng Vân, đã hoạt động hơn 5 năm trong lĩnh vực kinh tế Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Với vốn điều lệ 20.000.000.000đ. Giám đốc: (Bà) Nguyễn Thị Thúy Vân . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Bến Chương Dương, Phường Phước Lộc, Thị xã La Gi, Bình Thuận, Việt Nam. Điện thoại: