Công Ty TNHH Một Thành Viên Ngoại Ngữ Quốc Tế Paris

Mã số thuế:
Địa chỉ: 230 Tôn Đức Thắng, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2019-03-26

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Một Thành Viên Ngoại Ngữ Quốc Tế Paris

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Một Thành Viên Ngoại Ngữ Quốc Tế Paris và tên đăng ký là Công Ty TNHH Một Thành Viên Ngoại Ngữ Quốc Tế Paris, đã hoạt động hơn 5 năm trong lĩnh vực kinh tế Giáo dục khác chưa được phân vào đâu. Với vốn điều lệ 800.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Đỗ Thanh Sang . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 230 Tôn Đức Thắng, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam. Điện thoại: