Công Ty TNHH Khảo Thí Và Phát Triển Giáo Dục Việt Nam

Mã số thuế:
Địa chỉ: Số 182 Nguyễn Hội, Phường Phú Trinh, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam

Tên đăng ký:

Tên giao dịch:

GPKD: , ngày cấp 19-07-2012

Ngày hoạt động: 2012-07-20

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Khảo Thí Và Phát Triển Giáo Dục Việt Nam

Ngành nghề kinh tế

  • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động tư vấn quản lý
  • Giáo dục nghề nghiệp
  • Đào tạo cao đẳng
  • Đào tạo đại học và sau đại học
  • Cung ứng lao động tạm thời
  • Cung ứng và quản lý nguồn lao động
  • Đại lý du lịch
  • Điều hành tua du lịch
  • Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Khảo Thí Và Phát Triển Giáo Dục Việt Nam có tên giao dịch RESEARCH AND DEVELOPMENT OF VIETNAM EDUCATION CO., LTD và tên đăng ký là Công Ty TNHH Khảo Thí Và Phát Triển Giáo Dục Việt Nam, đã hoạt động hơn 12 năm trong lĩnh vực kinh tế Giáo dục khác chưa được phân vào đâu. Giám đốc: Ô/B. Nguyễn Thị Thùy Trang , công ty hiện đang hoạt động trong nhiều ngành kinh tế Việt Nam. Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Số 182 Nguyễn Hội, Phường Phú Trinh, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam.