Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Vĩnh Hảo 6

Mã số thuế:
Địa chỉ: Thôn Vĩnh Hải, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Tuy Phong, Bình Thuận, Việt Nam

Tên đăng ký:

Tên giao dịch:

Tên quốc tế:

Ngày hoạt động: 2018-03-09

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Vĩnh Hảo 6

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Vĩnh Hảo 6 có tên giao dịch VH6 POWER, tên quốc tế Vinh Hao 6 Power Joint Stock Company và tên đăng ký là Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Vĩnh Hảo 6, đã hoạt động hơn 6 năm trong lĩnh vực kinh tế Sản xuất điện. Với vốn điều lệ 150.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Nguyễn Hoàng Long . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Thôn Vĩnh Hải, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Tuy Phong, Bình Thuận, Việt Nam.