Công Ty TNHH Điện Gió Hồng Phong 1

Mã số thuế:
Địa chỉ: K60 Khu trung tâm thương mại Bắc Phan Thiết, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam

Tên đăng ký:

Tên giao dịch:

Tên quốc tế:

Ngày hoạt động: 2017-06-01

Chủ tịch công ty:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Điện Gió Hồng Phong 1

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Điện Gió Hồng Phong 1 có tên giao dịch HP1 WIND, tên quốc tế Hong Phong 1 Wind Power Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Điện Gió Hồng Phong 1, đã hoạt động hơn 7 năm trong lĩnh vực kinh tế Sản xuất điện. Với vốn điều lệ 500.000.000đ. Chủ tịch công ty: (Ông) Đặng Minh Đính . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: K60 Khu trung tâm thương mại Bắc Phan Thiết, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam.