Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng S-Home

Mã số thuế:
Địa chỉ: Khu Đồng Trại, Xã Phượng Mao, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2019-07-31

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng S-Home

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng S-Home và tên đăng ký là Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng S-Home, đang hoạt động trong lĩnh vực Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. Với vốn điều lệ 3.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Nguyễn Đức Quang . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Khu Đồng Trại, Xã Phượng Mao, Huyện Quế Võ, Bắc Ninh, Việt Nam. Điện thoại: