Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Và Xây Dựng Duy Nam

Mã số thuế:
Địa chỉ: Khu tập thể địa chất, Khu 1, Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2019-05-09

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Và Xây Dựng Duy Nam

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Và Xây Dựng Duy Nam và tên đăng ký là Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Và Xây Dựng Duy Nam, đang hoạt động trong lĩnh vực Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. Với vốn điều lệ 1.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Lê Văn Hoạt . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Khu tập thể địa chất, Khu 1, Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh, Việt Nam. Điện thoại: