Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Các doanh nghiệp Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ mới ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Huyện Tân Thành

ấp Bến Đình, Xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành

Khu 4, ấp Phước Sơn, Xã Phước Hoà, Huyện Tân Thành

ấp Phước Thành, Xã Tân Hoà, Huyện Tân Thành

Tổ 1, Thôn Tân Hòa, Xã Bàu Chinh, Huyện Châu Đức

Khu công nghiệp Phú Mỹ I, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành

Tổ 4 khu phố Hải Dinh, Phường Kim Dinh, Thành phố Bà Rịa

Vạn Kiếp, Phước Nguyên (Hộp thư số 24, bưu điện TX Bà Rịa), Thành phố Bà Rịa

Số 80 Nơ Trang Long, Phường Rạch Dừa, Thành Phố Vũng Tàu

Khu Công nghiệp Châu Đức, Xã Nghĩa Thành, Huyện Châu Đức

Huyện Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu, Vietnam, Huyện Tân Thành

846/C16 Bình Giã, Phường Rạch Dừa, Thành Phố Vũng Tàu

Số 10A Cô Bắc, Phường 4, Thành Phố Vũng Tàu

Khu phố Phước An, Thị Trấn Phước Hải, Huyện Đất Đỏ

ấp Song Vĩnh, Xã Tân Phước, Huyện Tân Thành

Đường D3 Khu CN Phú Mỹ II, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành

Tổ 11, Ấp Tân Lộc, Phường Tân Phước

Tổ 10, khu 3, ấp Phước Lộc, Xã Tân Phước, Huyện Tân Thành

Tổ 4, khu phố 2, Phường Long Tâm, Thành phố Bà Rịa

Lô 14, Khu công nghiệp Cái Mép, Phường Tân Phước

Số 441/24 Trần Phú, Phường 6, Thành Phố Vũng Tàu

Phú Mỹ, Huyện Tân Thành

Đường 2B, Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành

78 Nơ Trang Long, Phường Rạch Dừa, Thành Phố Vũng Tàu

Số 13210C Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thắng Nhất, Thành Phố Vũng Tàu

Huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu, Vietnam, Huyện Xuyên Mộc

847/6 Đường 30/4 P11, Thành Phố Vũng Tàu

Khu công nghiệp Phú Mỹ I, Huyện Tân Thành

1001/43 Bình Giã, Phường Rạch Dừa, Thành Phố Vũng Tàu

Tìm kiếm công ty