Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính); ở Hải Phòng

Các doanh nghiệp Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính); mới ở Hải Phòng

Lô đất số 56A, 56B và 56C, Khu đô thị, Công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng, thuộc khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, Xã An Lư, Huyện Thuỷ Nguyên

Số 139 đại lộ Đông Tây, Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng, Xã Lập Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên

Tìm kiếm công ty