Translord Enterprises Inc

Mã số thuế:
Địa chỉ: 50th street Global Plaza, Panama City, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2013-08-01

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Translord Enterprises Inc

Giới thiệu doanh nghiệp

Translord Enterprises Inc và tên đăng ký là Translord Enterprises Inc, đã hoạt động hơn 8 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội);. Giám đốc: Ô/B. Iarosh Valentyn . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 50th street Global Plaza, Panama City, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam.