Doanh Nghiệp Tư Nhân Thái Thanh Tâm

Mã số thuế:
Địa chỉ: Số 134/14 Hoàng Hoa Thám, Phường 2, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2019-02-26

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Doanh Nghiệp Tư Nhân Thái Thanh Tâm

Giới thiệu doanh nghiệp

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thái Thanh Tâm và tên đăng ký là Doanh Nghiệp Tư Nhân Thái Thanh Tâm, đã hoạt động hơn 5 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu. Giám đốc: (Bà) Cao Thị Tươi . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Số 134/14 Hoàng Hoa Thám, Phường 2, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam. Điện thoại: