Cửa Hàng Dịch Vụ Văn Phòng Phẩm Minh Phúc (Lê Hoàng Công Quốc Bình)

Mã số thuế:
Địa chỉ: 6B4 Lê Lợi, Trung Tâm Thương Maị Châu Đức, Thị trấn Ngãi Giao, Huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

GPKD: , ngày cấp 005228

Ngày hoạt động: 2014-02-11

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Cửa Hàng Dịch Vụ Văn Phòng Phẩm Minh Phúc (Lê Hoàng Công Quốc Bình)

Giới thiệu doanh nghiệp

Cửa Hàng Dịch Vụ Văn Phòng Phẩm Minh Phúc (Lê Hoàng Công Quốc Bình) và tên đăng ký là Cửa Hàng Dịch Vụ Văn Phòng Phẩm Minh Phúc (Lê Hoàng Công Quốc Bình), đã hoạt động hơn 7 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu. Giám đốc: Ô/B. Lê Hoàng Công Quốc Bình . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 6B4 Lê Lợi, Trung Tâm Thương Maị Châu Đức, Thị trấn Ngãi Giao, Huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam. Điện thoại: