Công ty TNHH một thành viên An Thành (nộp hộ thuế)

Mã số thuế:
Địa chỉ: Lô 1115-1116 đường NB11, KCN Mỹ Xuân B1-Tiến Hùng, Xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2013-07-17

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công ty TNHH một thành viên An Thành (nộp hộ thuế)

Giới thiệu doanh nghiệp

Công ty TNHH một thành viên An Thành (nộp hộ thuế) và tên đăng ký là Công ty TNHH một thành viên An Thành (nộp hộ thuế), đã hoạt động hơn 8 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu. Giám đốc: Ô/B. Trần Vĩnh Lợi . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Lô 1115-1116 đường NB11, KCN Mỹ Xuân B1-Tiến Hùng, Xã Mỹ Xuân, Huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam. Điện thoại: