Công Ty TNHH Profitness

Mã số thuế:
Địa chỉ: 105 Ngô Đức Kế, Phường 7, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2019-02-25

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Profitness

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Profitness và tên đăng ký là Công Ty TNHH Profitness, đã hoạt động hơn 5 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động của các cơ sở thể thao. Với vốn điều lệ 1.000.000.000đ. Giám đốc: (Bà) Phan Thị Minh Huệ . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 105 Ngô Đức Kế, Phường 7, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam.