Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Phòng Trừ Mối Và Côn Trùng Phương Nam

Mã số thuế:
Địa chỉ: 96 Nguyễn Phúc Chu, Phường Long Tâm, Thành phố Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Điện thoại:

Tên giao dịch:

Tên quốc tế:

Ngày hoạt động: 2017-07-11

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Phòng Trừ Mối Và Côn Trùng Phương Nam

Ngành nghề kinh tế

  • Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác
  • Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
  • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
  • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp
  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
  • Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón
  • Sản xuất hoá chất cơ bản

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Phòng Trừ Mối Và Côn Trùng Phương Nam có tên giao dịch Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Phòng Trừ Mối Và Côn Trùng Phương Nam, tên quốc tế Phong Tru Moi Con Trung Phuong Nam And Trading And Service Company Limited, đang hoạt động trong lĩnh vực Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác. Với vốn điều lệ 1.000.000.000 VNĐ. Giám đốc: (Ông) Vũ Văn Tiến , công ty hiện đang hoạt động trong nhiều ngành kinh tế Việt Nam. Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 96 Nguyễn Phúc Chu, Phường Long Tâm, Thành phố Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam. Điện thoại: