Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Adh

Mã số thuế:
Địa chỉ: Đường Nguyễn Chí Thanh, khu đô thị Đồng Sơn, Phường Trưng Trắc, , Vĩnh Phúc, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2019-05-30

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Adh

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Adh và tên đăng ký là Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Adh, đang hoạt động trong lĩnh vực Xây dựng nhà để ở. Với vốn điều lệ 900.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Nguyễn Tiến Khỏe . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Đường Nguyễn Chí Thanh, khu đô thị Đồng Sơn, Phường Trưng Trắc, Vĩnh Phúc, Việt Nam. Điện thoại: