Công Ty TNHH Delifood Catering Việt Nam

Mã số thuế:
Địa chỉ: Khu hành chính số 4, Phường Liên Bảo, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam

Tên đăng ký:

Tên giao dịch:

Tên quốc tế:

Ngày hoạt động: 2019-08-01

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Delifood Catering Việt Nam

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Delifood Catering Việt Nam có tên giao dịch VIET NAM DELIFOOD CATERING CO.,LTD, tên quốc tế Viet Nam Delifood Catering Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Delifood Catering Việt Nam, đang hoạt động trong lĩnh vực Dịch vụ ăn uống khác. Với vốn điều lệ 3.000.000.000đ. Giám đốc: (Bà) Trần Thanh Hương . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Khu hành chính số 4, Phường Liên Bảo, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam.