Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Vĩnh Yên Vĩnh Phúc

Mã số thuế:
Địa chỉ: Khu Vinh Thịnh, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2019-05-29

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Vĩnh Yên Vĩnh Phúc

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Vĩnh Yên Vĩnh Phúc và tên đăng ký là Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Vĩnh Yên Vĩnh Phúc, đang hoạt động trong lĩnh vực Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Với vốn điều lệ 38.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Trần Thanh Tuấn . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Khu Vinh Thịnh, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam. Điện thoại: