Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Công Nghệ Hà Nội

Mã số thuế:
Địa chỉ: Số 26 LK 86, Khu đô thị Hùng Vương, Phường Hùng Vương, , Vĩnh Phúc, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Tên quốc tế:

Ngày hoạt động: 2019-05-09

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Công Nghệ Hà Nội

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Công Nghệ Hà Nội, tên quốc tế Hanoi Technolony Design Consulting Joint Stock Company và tên đăng ký là Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Công Nghệ Hà Nội, đang hoạt động trong lĩnh vực Khai thác, xử lý và cung cấp nước. Với vốn điều lệ 3.500.000.000đ. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc: (Ông) Nguyễn Văn Bằng . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Số 26 LK 86, Khu đô thị Hùng Vương, Phường Hùng Vương, Vĩnh Phúc, Việt Nam. Điện thoại: