Liên Đoàn Lao Động Huyện Yên Sơn

Mã số thuế:
Địa chỉ: Trung Việt 2, Xã An Tường, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang, Việt Nam

Tên giao dịch:

Tên quốc tế:

Ngày hoạt động: 1998-05-25

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Liên Đoàn Lao Động Huyện Yên Sơn

Ngành nghề kinh tế

  • Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế

Giới thiệu doanh nghiệp

Liên Đoàn Lao Động Huyện Yên Sơn có tên giao dịch Liên Đoàn Lao Động Huyện Yên Sơn, tên quốc tế Lien Doan Yen Son District Labor, đang hoạt động trong lĩnh vực Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế. Giám đốc: Ô/B. Nguyễn Mạnh Thuấn . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Trung Việt 2, Xã An Tường, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang, Việt Nam.