Công Ty TNHH Giáo Dục Và Đào Tạo Kỹ Năng Tri Thức Việt

Mã số thuế:
Địa chỉ: Thôn Duyên Thượng 2, Xã Định Liên, Huyện Yên Định, Thanh Hóa, Việt Nam

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2019-10-03

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Giáo Dục Và Đào Tạo Kỹ Năng Tri Thức Việt

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Giáo Dục Và Đào Tạo Kỹ Năng Tri Thức Việt và tên đăng ký là Công Ty TNHH Giáo Dục Và Đào Tạo Kỹ Năng Tri Thức Việt, đang hoạt động trong lĩnh vực Giáo dục khác chưa được phân vào đâu. Với vốn điều lệ 500.000.000đ. Giám đốc: (Bà) Đào Thị Thảo . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Thôn Duyên Thượng 2, Xã Định Liên, Huyện Yên Định, Thanh Hóa, Việt Nam.