Công Ty Cổ Phần Tân Thành 6.6

Mã số thuế:
Địa chỉ: Núi Gáo, Xã Trường Lâm, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa, Việt Nam

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2019-09-16

Chủ tịch hội đồng quản trị:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Tân Thành 6.6

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Tân Thành 6.6 và tên đăng ký là Công Ty Cổ Phần Tân Thành 6.6, đang hoạt động trong lĩnh vực Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao. Với vốn điều lệ 40.000.000.000đ. Chủ tịch hội đồng quản trị: (Ông) Lê Văn Sinh . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Núi Gáo, Xã Trường Lâm, Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa, Việt Nam.