Trường mầm non Hoa Trạng Nguyên

Mã số thuế:
Địa chỉ: Tổ 9, Phường Túc Duyên, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Tên giao dịch:

Ngày hoạt động: 2010-08-17

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Trường mầm non Hoa Trạng Nguyên

Giới thiệu doanh nghiệp

Trường mầm non Hoa Trạng Nguyên có tên giao dịch Trường mầm non Hoa Trạng Nguyên và tên đăng ký là Trường mầm non Hoa Trạng Nguyên, đã hoạt động hơn 11 năm trong lĩnh vực kinh tế Giáo dục mầm non. Giám đốc: Ô/B. Hà Thị Tuyết . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Tổ 9, Phường Túc Duyên, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam. Điện thoại: