Trường đại học nông lâm

Mã số thuế:
Địa chỉ: , Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2011-12-06

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Trường đại học nông lâm

Giới thiệu doanh nghiệp

Trường đại học nông lâm và tên đăng ký là Trường đại học nông lâm, đã hoạt động hơn 10 năm trong lĩnh vực kinh tế Đào tạo cao đẳng, đại học và sau đại học. Giám đốc: Ô/B. Trần Văn Điền . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: , Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam. Điện thoại: