Nguyễn Thị Tuyết

Mã số thuế:
Địa chỉ: Tổ 7, Phường Tân Lập, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam

Tên đăng ký:

GPKD: , ngày cấp 24-11-2011

Ngày hoạt động: 2011-12-01

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Nguyễn Thị Tuyết

Giới thiệu doanh nghiệp

Nguyễn Thị Tuyết và tên đăng ký là Nguyễn Thị Tuyết, đã hoạt động hơn 10 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt Động Dịch Vụ Khác. Giám đốc: Ô/B. Tổ 7 . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Tổ 7, Phường Tân Lập, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam.