Hội phát triển chỉ dẫn địa lý chè Tân Cương

Mã số thuế:
Địa chỉ: Xóm Nam Đồng, Xã Tân Cương, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2010-11-18

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Hội phát triển chỉ dẫn địa lý chè Tân Cương

Giới thiệu doanh nghiệp

Hội phát triển chỉ dẫn địa lý chè Tân Cương và tên đăng ký là Hội phát triển chỉ dẫn địa lý chè Tân Cương, đã hoạt động hơn 11 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt Động Dịch Vụ Khác. Giám đốc: Ô/B. Vương Sỹ Tạo . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Xóm Nam Đồng, Xã Tân Cương, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam.