Đoàn nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên

Mã số thuế:
Địa chỉ: Tổ 39, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2002-09-09

Giám đốc:

Kế toán:

Bản đồ đến địa chỉ Đoàn nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên

Giới thiệu doanh nghiệp

Đoàn nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên và tên đăng ký là Đoàn nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên, đã hoạt động hơn 19 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động của đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng; bảo đảm xã hội bắt buộc. Giám đốc: Ô/B. Nguyễn Văn Tuấn . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Tổ 39, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam. Điện thoại: