Công Ty TNHH MTV An Phước Window

Mã số thuế:
Địa chỉ: Bời Lời, khu phố Ninh Phúc, Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2019-03-26

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH MTV An Phước Window

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH MTV An Phước Window và tên đăng ký là Công Ty TNHH MTV An Phước Window, đang hoạt động trong lĩnh vực Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại. Với vốn điều lệ 1.680.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Hồ Đông Dương . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Bời Lời, khu phố Ninh Phúc, Phường Ninh Sơn, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh, Việt Nam. Điện thoại: