Công Ty TNHH Xây Dựng Rio

Mã số thuế:
Địa chỉ: Tiểu khu 2, Thị Trấn Đồng Lê, Huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2019-07-18

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Xây Dựng Rio

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Xây Dựng Rio và tên đăng ký là Công Ty TNHH Xây Dựng Rio, đang hoạt động trong lĩnh vực Xây dựng nhà để ở. Với vốn điều lệ 14.500.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Trần Xuân Thành . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Tiểu khu 2, Thị Trấn Đồng Lê, Huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình, Việt Nam. Điện thoại: