Hình của

Chức vụ: Kế toán

Công ty:
Công Ty CP Đầu Tư Phát Triển Thiệu Hóa

Địa chỉ: Số 29 Đinh Chương Dương, Phường Ba Đình, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa, Việt Nam, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa
Điện thoại:
Sửa thông tin