Hội người mù tỉnh Nghệ An

Mã số thuế:
Địa chỉ: Số 38, Đinh Bạt Tuỵ, K14 Trường Thi, Thành phố Vinh, Nghệ An, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2010-05-28

Giám đốc:

Kế toán:

Bản đồ đến địa chỉ Hội người mù tỉnh Nghệ An

Giới thiệu doanh nghiệp

Hội người mù tỉnh Nghệ An và tên đăng ký là Hội người mù tỉnh Nghệ An, đã hoạt động hơn 11 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người tàn tật. Giám đốc: Ô/B. Nguyễn Minh Đức . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Số 38, Đinh Bạt Tuỵ, K14 Trường Thi, Thành phố Vinh, Nghệ An, Việt Nam. Điện thoại: