Công Ty TNHH Giáo Dục Diệp Linh

Mã số thuế:
Địa chỉ: Xóm 6, Xã Diễn Thành, Huyện Diễn Châu, Nghệ An, Việt Nam

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2019-07-18

Người sáng lập:

Chủ tịch hội đồng thành viên:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Giáo Dục Diệp Linh

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Giáo Dục Diệp Linh và tên đăng ký là Công Ty TNHH Giáo Dục Diệp Linh, đã hoạt động hơn 5 năm trong lĩnh vực kinh tế Giáo dục khác chưa được phân vào đâu. Với vốn điều lệ 200.000.000đ. Chủ tịch hội đồng thành viên: (Bà) Hoàng Thị Mỹ Linh và giám đốc là Ô/B Ô/B. Phan Thị Bé. Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Xóm 6, Xã Diễn Thành, Huyện Diễn Châu, Nghệ An, Việt Nam.