Công Ty TNHH May Mặc Và Sự Kiện The Royal Việt Nam

Mã số thuế:
Địa chỉ: Số 19 Nguyễn Khánh Toàn, Phường Trường Thi, Thành phố Nam Định, Nam Định, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2019-10-07

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH May Mặc Và Sự Kiện The Royal Việt Nam

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH May Mặc Và Sự Kiện The Royal Việt Nam và tên đăng ký là Công Ty TNHH May Mặc Và Sự Kiện The Royal Việt Nam, đã hoạt động hơn 3 năm trong lĩnh vực kinh tế Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại. Với vốn điều lệ 9.999.999.999đ. Giám đốc: (Bà) Nguyễn Thị Thùy Trang . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Số 19 Nguyễn Khánh Toàn, Phường Trường Thi, Thành phố Nam Định, Nam Định, Việt Nam. Điện thoại: