Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Diệu Anh

Mã số thuế:
Địa chỉ: Đường 57B, Thị Trấn Lâm, Huyện ý Yên, Nam Định, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Tên giao dịch:

Tên quốc tế:

Ngày hoạt động: 2019-10-07

Tổng giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Diệu Anh

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Diệu Anh có tên giao dịch DIEU ANH.EDU, JSC, tên quốc tế Dieu Anh Education Joint Stock Company và tên đăng ký là Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Diệu Anh, đã hoạt động hơn 4 năm trong lĩnh vực kinh tế Giáo dục khác chưa được phân vào đâu. Với vốn điều lệ 5.000.000.000đ. Tổng giám đốc: (Bà) Trương Thị Diệu . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Đường 57B, Thị Trấn Lâm, Huyện ý Yên, Nam Định, Việt Nam. Điện thoại: