Mã số thuế Trường THCS Quảng Lãng

Mã số thuế:
Địa chỉ: Thôn Lưu Xá, xã Quảng Lãng, Huyện Ân Thi, Hưng Yên, Việt Nam
Điện thoại:

Giám đốc:

Ngày hoạt động: 2008-12-29

Tìm kiếm công ty