Hình của Đoàn Khắc Miện

Đoàn Khắc Miện

Chức vụ: Giám đốc

Công ty:
Trường THCS Quảng Lãng

Địa chỉ: Thôn Lưu Xá, xã Quảng Lãng, Huyện Ân Thi, Hưng Yên, Việt Nam, Huyện Ân Thi, Hưng Yên
Điện thoại:
Sửa thông tin