Mã số thuế Công Ty TNHH Kiến Nguyên Hưng

Mã số thuế:
Địa chỉ: 27 Ngô Bệ, Phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tên giao dịch:

Tổng giám đốc:

Ngày hoạt động: 2019-01-29

Ngành chính: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

Tìm kiếm công ty