Hình của Nguyễn Quang Hưng

Nguyễn Quang Hưng

Chức vụ: Giám đốc

Công ty:
Công Ty TNHH Kiến Nguyên Hưng

Địa chỉ: 27 Ngô Bệ, Phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
Sửa thông tin