Doanh Nghiệp Tư Nhân Dệt Len Lê Phước Tuấn

Mã số thuế:
Địa chỉ: Số 512, ấp Xoài Đôi, Xã Long Trạch, Huyện Cần Đước, Long An, Việt Nam

Tên đăng ký:

GPKD: , ngày cấp 06-06-2011

Ngày hoạt động: 2009-02-10

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Doanh Nghiệp Tư Nhân Dệt Len Lê Phước Tuấn

Giới thiệu doanh nghiệp

Doanh Nghiệp Tư Nhân Dệt Len Lê Phước Tuấn và tên đăng ký là Doanh Nghiệp Tư Nhân Dệt Len Lê Phước Tuấn, đã hoạt động hơn 12 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoàn thiện sản phẩm dệt. Giám đốc: Ô/B. Lê Phước Tuấn . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Số 512, ấp Xoài Đôi, Xã Long Trạch, Huyện Cần Đước, Long An, Việt Nam.