Công Ty TNHH Sản Xuất May Mặc Song Thắng

Mã số thuế:
Địa chỉ: Khu vực 3, Thị trấn Đông Thành, Huyện Đức Huệ, Long An, Việt Nam

Tên đăng ký:

GPKD:

Ngày hoạt động: 2015-11-25

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Công Ty TNHH Sản Xuất May Mặc Song Thắng

Giới thiệu doanh nghiệp

Công Ty TNHH Sản Xuất May Mặc Song Thắng và tên đăng ký là Công Ty TNHH Sản Xuất May Mặc Song Thắng, đã hoạt động hơn 6 năm trong lĩnh vực kinh tế May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú);. Giám đốc: Ô/B. Đặng Thị Hoàng Ngân . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: Khu vực 3, Thị trấn Đông Thành, Huyện Đức Huệ, Long An, Việt Nam.