Chi Cục Phát Triển Nông Thôn Và Thủy Lợi

Mã số thuế:
Địa chỉ: 31 QL 62, Phường 2, Thành phố Tân An, Long An, Việt Nam

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2018-10-09

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Chi Cục Phát Triển Nông Thôn Và Thủy Lợi

Giới thiệu doanh nghiệp

Chi Cục Phát Triển Nông Thôn Và Thủy Lợi và tên đăng ký là Chi Cục Phát Triển Nông Thôn Và Thủy Lợi, đã hoạt động hơn 6 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp. Giám đốc: Ô/B. Võ Kim Thuần . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 31 QL 62, Phường 2, Thành phố Tân An, Long An, Việt Nam.