Bảo Tàng - Thư Viện Tỉnh

Mã số thuế:
Địa chỉ: 400, Phường 4, Thành phố Tân An, Long An, Việt Nam

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2018-11-16

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Bảo Tàng - Thư Viện Tỉnh

Giới thiệu doanh nghiệp

Bảo Tàng - Thư Viện Tỉnh và tên đăng ký là Bảo Tàng - Thư Viện Tỉnh, đã hoạt động hơn 6 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp. Giám đốc: Ô/B. Trương Văn Sang . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 400, Phường 4, Thành phố Tân An, Long An, Việt Nam.