Ban Qlda

Mã số thuế:
Địa chỉ: 102 QL 62, Phường 2, Thành phố Tân An, Long An, Việt Nam

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2018-08-10

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Ban Qlda

Giới thiệu doanh nghiệp

Ban Qlda và tên đăng ký là Ban Qlda, đã hoạt động hơn 6 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp. Giám đốc: Ô/B. Huỳnh Minh Phúc . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 102 QL 62, Phường 2, Thành phố Tân An, Long An, Việt Nam.