Phòng Khám Đa Khoa Học Viện Lục Quân

Mã số thuế:
Địa chỉ: 1 Chi Lăng, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2014-10-15

Giám đốc:

Kế toán:

Bản đồ đến địa chỉ Phòng Khám Đa Khoa Học Viện Lục Quân

Giới thiệu doanh nghiệp

Phòng Khám Đa Khoa Học Viện Lục Quân và tên đăng ký là Phòng Khám Đa Khoa Học Viện Lục Quân, đã hoạt động hơn 7 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu. Giám đốc: Ô/B. Nguyễn Hải Trường . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 1 Chi Lăng, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam. Điện thoại: