Trường Tiểu học Ngô Quyền

Mã số thuế:
Địa chỉ: 43 Ngô Quyền - Phường Thống Nhất, Thành phố Kon Tum, Kon Tum, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2009-09-14

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Trường Tiểu học Ngô Quyền

Giới thiệu doanh nghiệp

Trường Tiểu học Ngô Quyền và tên đăng ký là Trường Tiểu học Ngô Quyền, đã hoạt động hơn 12 năm trong lĩnh vực kinh tế Giáo dục tiểu học. Giám đốc: Ô/B. Nguyễn Thuận . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 43 Ngô Quyền - Phường Thống Nhất, Thành phố Kon Tum, Kon Tum, Việt Nam. Điện thoại: