Phòng Thống kê Thành phố Kon Tum

Mã số thuế:
Địa chỉ: 94 Nguyễn Huệ - Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, Kon Tum, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2009-09-14

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Phòng Thống kê Thành phố Kon Tum

Giới thiệu doanh nghiệp

Phòng Thống kê Thành phố Kon Tum và tên đăng ký là Phòng Thống kê Thành phố Kon Tum, đã hoạt động hơn 12 năm trong lĩnh vực kinh tế Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan. Giám đốc: Ô/B. Lê Văn Lâm . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 94 Nguyễn Huệ - Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, Kon Tum, Việt Nam. Điện thoại: