Hội cựu chiến binh tỉnh Kon Tum

Mã số thuế:
Địa chỉ: 155 Bà Triệu - Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, Kon Tum, Việt Nam
Điện thoại:

Tên đăng ký:

Ngày hoạt động: 2009-09-22

Giám đốc:

Bản đồ đến địa chỉ Hội cựu chiến binh tỉnh Kon Tum

Giới thiệu doanh nghiệp

Hội cựu chiến binh tỉnh Kon Tum và tên đăng ký là Hội cựu chiến binh tỉnh Kon Tum, đã hoạt động hơn 12 năm trong lĩnh vực kinh tế Hoạt động của các tổ chức khác. Giám đốc: Ô/B. Trần Mạnh Long . Vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi ở địa chỉ: 155 Bà Triệu - Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, Kon Tum, Việt Nam. Điện thoại: